מיתוג

עיצוב לוגו / עיצוב רולאפ / שלט ליום חשיפה / עיצוב פליירים למרכז נפנה - המחלקה לשירותים חברתיים בכפר כמא